SOLUCIONS INTEGRALS I A MIDA SOLUCIONS INTEGRALS I A MIDA

A Lexic comptem amb un equip humà multidisciplinari format per una xarxa àmplia de professionals procedents de diversos àmbits d’especialització, la qual cosa ens permet oferir als nostres clients solucions a mida adaptades a les seves necessitats.

Aquestes solucions inclouen serveis d’àrees diferents de l’àmbit lingüístic: traducció tècnica, traducció audiovisual i interpretació, entre d’altres. A més, el nostre equip d’experts en disseny i localització treballen colze a colze amb els nostres lingüistes per oferir solucions integrals per a què els nostres clients puguin comptar amb nosaltres en els seus processos des del principi fins al final.

La força de vendes de les companyies farmacèutiques són el capital humà bàsic amb què compten els laboratoris per assolir els seus objectius de venda. Una tasca tan essencial com complicada …

Avui dia, la interpretació virtual s’ha convertit en la tendència més innovadora del mercat per la seva eficiència i comoditat, consolidant-se com una alternativa de present i de futur.

Les estratègies SEO (Search Engine Optimization) s’utilitzen per millorar el posicionament del nostre lloc web en els resultats dels cercadors i per millorar la concordança entre les cerques dels usuaris i la nostra oferta de continguts en línia.

La traducció audiovisual és imprescindible per optimitzar la comunicació i millorar el posicionament de les empreses en nous mercats. A Lexic oferim gran varietat de serveis audiovisuals, com ara transcripció, subtitulació, locució i doblatge.

Des de Lexic t’animem a localitzar els teus materials audiovisuals (vídeos corporatius i de producte, webcasts, podcasts, vídeos de simposis, congressos, tallers, advisory boards, stand-alone meetings, etc.) perquè puguis arribar a un públic més ampli i el teu negoci creixi i, per a això, t’assessorarem sobre el sistema que més et convingui en funció de les teves necessitats i el teu pressupost.

Transcripció

Si no disposes del guió original del teu material audiovisual, a Lexic comptem amb un equip de professionals especialistes en la transcripció de tot tipus de material audiovisual: conferències, cicles de formació, ponències, simposis, entrevistes, etc. Convertim i adaptem qualsevol material d’àudio o vídeo a un arxiu de text, independentment del format en què hagi estat creat.

Subtitulació

Traduïm i subtitulem tot tipus de vídeos i presentacions corporatives en qualsevol combinació lingüística. A Lexic utilitzem el programari i les eines més avançades per traduir i adaptar el text d’acord amb les pautes de subtitulació; és a dir, tenint en compte els temps d’entrada i de sortida dels textos per a la seva correcta implementació.

Locució

Si prefereixes locutar el teu material en lloc de subtitular, comptem amb un equip de locutors professionals capaços de proporcionar una veu en off en una gran varietat d’idiomes. Et donarem a triar la veu que més t’agradi.

Doblatge

Consisteix en l’enregistrament de veu en sincronització amb la veu original, realitzada per professionals de doblatge audiovisual, per tal d’inserir aquesta gravació en un material audiovisual: vídeo, DVD, presentació corporativa, etc.

La traducció jurada és aquella traducció de documents escrits en una llengua estrangera que es realitza perquè tingui efecte legal davant d’un determinat organisme oficial. Es tracta de documents que acostumen a pertànyer a l’àmbit legal, econòmic i financer.

Les traduccions jurades només les poden realitzar els traductors-intèrprets jurats nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació (MAEC) per traduir d’una llengua estrangera a una de les llengües oficials de l’Estat espanyol i viceversa.

Els nostres traductors jurats poden traduir cap a i des de les llengües següents a l’espanyol: alemany, àrab, búlgar, català, txec, xinès, croat, danès, eslovac, eslovè, basc, finès, francès, gallec, grec, hebreu, hongarès, anglès, italià, japonès, neerlandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus i suec. Per a altres combinacions, consulta’ns.Informes de auditoría

 • Informes d’auditoria
 • Memòries anuals
 • Comptes d’explotació
 • Balanços de situació
 • Contractes de compravenda i financers
 • Poders notarials
 • Documentació laboral

Cada text té un ús específic i requereix un grau de precisió en concret. A Lexic sempre desitgem adaptar-nos tant com sigui possible a les necessitats dels nostres clients i, per això, també oferim una alternativa més econòmica, la de Draft translation.

Aquesta pot ser una solució perfecta en determinats casos. En aquesta modalitat, un traductor natiu especialitzat fa la traducció, però no es porta a terme una revisió exhaustiva per un segon lingüista, com se sol fer en el procés de traducció estàndard que es regeix per la norma ISO 17100. En aquest cas, es realitza una correcció ortogràfica, es verifica que tot el text estigui traduït i es comprova el format, però no es fa cap correcció estilística ni de sentit.

 • Documentació interna
 • Textos que no s’hagin d’imprimir ni distribuir (com ara de màrqueting o manuals d’instruccions)
 • Projectes amb un pressupost limitat
 • Licitacions i auditories

En esdeveniments amb un públic internacional, com ara conferències, congressos, simposis, presentacions o llançaments, oferir al públic la possibilitat de seguir el discurs d’un ponent estranger en la seva llengua és fonamental per a l’èxit de l’esdeveniment.

Per a l’organització de conferències, tallers, congressos, simposis satèl·lit, presentació de resultats d’estudis clínics, rodes de premsa de llançaments de productes, etc., el vocabulari que s’utilitza és altament especialitzat i l’elecció de l’intèrpret adequat és fonamental per a l’èxit de l’esdeveniment.

A Lexic només treballem amb intèrprets amb un alt grau d’especialització i amb almenys 5 anys d’experiència en cada àmbit. Així mateix, abans de la celebració de l’esdeveniment recopilem tota la informació de referència que el client ens pugui facilitar i realitzem una extracció terminològica per garantir una alta precisió lingüística i terminològica en la interpretació.

Tenim una extensa xarxa d’intèrprets especialitzats, per la qual cosa podem oferir aquest servei a les principals ciutats d’arreu del món. També disposem de l’equip tècnic necessari per a aquest tipus d’esdeveniments, com cabines d’interpretació, sistemes d’àudio, taules de mescles, micròfons sense fils, de mà i corbata, infoports, etc.

Si tens dubtes, t’assessorarem sobre quina modalitat de servei et convé més en funció de les teves necessitats i del tipus d’esdeveniment que hagis de cobrir.

Interpretació consecutiva

Aquest procés permet els oients de qualsevol tipus d’esdeveniment rebre a temps real la traducció del discurs original. A causa de la seva extrema complexitat, per aquesta modalitat és necessària la instal·lació d’un equip tècnic compost per cabines, taules de mescles, auriculars, receptors, micròfons, etc. Així mateix, la interpretació simultània es porta a terme amb la participació de dos intèrprets que s’alternen entre si per minimitzar el cansament i maximitzar la concentració.

Interpretación consecutiva

L’intèrpret resumeix el discurs de l’orador un cop finalitzat, sempre que no sigui massa extens. En aquest cas, l’intèrpret farà intervencions al llarg del discurs. Aquesta modalitat no requereix la utilització d’un equip tècnic.

Interpretació xiuxiuejada

Aquesta modalitat és ideal si el nombre d’oients que requereix el servei és reduït. En aquests casos, l’intèrpret se situa darrere de la persona o persones que requereixen el servei i xiuxiueja (chuchotage) simultàniament la traducció del discurs de l’orador.

La teva empresa necessita maquetar els documents que tradueix? Vols obtenir un text que a més de sonar fluid en la llengua de destinació presenti una aparença adequada i atractiva? Lexic Language Solutions té el seu propi departament gràfic per ajudar-te.

El nostre departament gràfic està format per professionals del disseny gràfic i la maquetació, capaços de donar format a qualsevol tipus de documentació, des de manuals d’instruccions, fullets promocionals o monografies de producte, fins a presentacions PowerPoint amb gràfics complexos o llocs web en HTML.

Treballem amb les aplicacions de compaginació més habituals, com InDesign o Illustrator per a projectes de preimpressió, i amb programes d’edició, com Photoshop, per tractar imatges no editables que calgui traduir.

Si necessites portar algun material a impremta, el gestionem per tu. T’assessorem sobre les característiques més adequades per a la impressió: gramatge del paper, tipus d’acabat, enquadernació, etc., i preparem els arxius perquè puguin anar directes a planxa.

Si ho prefereixes, ens ocuparem de buscar la millor impremta per a la teva publicació i gestionarem tant la producció com l’enviament dels exemplars impresos a la seva destinació final.

El terme ‘localització’ sovint el fem servir per referir-nos bàsicament a la traducció de programari, llocs web i videojocs perquè en aquest tipus de projectes, tècnicament bastant més complexos que una traducció “tipus”, la traducció només representa una fase del procés.

‘Localitzar’ vol dir adaptar un producte o un servei perquè pugui ser comercialitzat en un mercat determinat diferent del seu, la qual cosa comporta que s’hagin de tenir en compte diferents factors culturals no lingüístics, com ara les unitats de mesura, la moneda del país al qual anirà dirigit, el format de data i hora, les normatives locals, i un llarg etc.

Des del punt de vista tècnic, un cop traduït el text, s’han de compilar els arxius i realitzar un test tant lingüístic com funcional, per comprovar que els elements de la interfície s’han localitzat correctament i no hi ha problemes de mida o posició de la font, o que els botons funcionen igual que en el programari o el lloc web original, per exemple. En aquesta fase intervé el perfil de l’enginyer de programari, que s’ocupa d’aquest vessant més tècnic, que s’escapa de les competències del traductor.

Els redactors mèdics redacten documents i materials relacionats amb les ciències de la salut de forma clara i precisa, amb el llenguatge específic del sector corresponent. El seu paper és essencial en la investigació clínica, ja que d’ells en depèn la transmissió adequada i efectiva dels resultats.

Per això, un redactor mèdic ha de tenir un domini complet de l’aspecte formal i tècnic així com els coneixements necessaris d’una investigació a nivell reglamentari, operatiu, clínic i estadístic.

A Lexic comptem amb redactors mèdics molt especialitzats per a tasques com ara l’adaptació de materials globals per a mercats locals, la redacció d’articles científics per a revistes nacionals i internacionals, la preparació de documents de regulació per a estudis clínics, l’elaboració de contingut científic per a fulletons informatius, formació i pàgines web, la revisió de textos biomèdics i productes sanitaris, etc.

La transcreació fa referència a la traducció creativa de contingut comercial i a la seva adaptació cultural per al públic d’arribada per a què aquest contingut produeixi el mateix efecte que el text original. Es diferencia de la traducció estàndard perquè el factor comercial és més rellevant que la fidelitat.

En la transcreació es prioritza que la reacció del públic sigui la mateixa que la del públic d’origen, amb la qual cosa hi ha molta més llibertat i creativitat per adaptar o fins i tot canviar el text.

La traducció publicitària és una de les especialitats més importants d’aquest tipus de traducció i és clau en la comercialització de productes i serveis.

Els nostres traductors especialitzats en transcreació són creatius, tenen un gran domini del llenguatge publicitari i propi del màrqueting i són experts en adaptar culturalment continguts. Un cop coneixen a fons el producte o concepte del vostre projecte, s’encarreguen de transmetre amb èxit el vostre missatge a la cultura i públic d’arribada que desitgeu.

‘Editar’ significa dur a terme una correcció editorial perquè els textos tinguin un estil natural i una correcta sintaxi en la llengua de destinació. Els nostres editors s’asseguren que els textos s’adeqüin a la normativa vigent, i vetllen per la coherència i la claredat d’expressió del document.

Realitzem correccions d’estil (gramàtica i sintaxi), ortotipogràfiques (ortografia, puntuació, etc.) i semàntiques (de contingut) tant de textos originals com de documents prèviament traduïts des d’una altra llengua.

En aquest procés, l’editor presta especial atenció a detalls tan importants en un text com la indexació correcta d’aquest, i a detectar possibles errors de format o problemes de compaginació.

Back translation és el terme que s’utilitza per designar el procés pel qual un text, que ha estat traduït a un altre idioma per un lingüista, es torna a traduir a la llengua original per un altre lingüista. Serveix per detectar errors lingüístics i de contingut quan no es coneix la llengua d’arribada.

Mitjançant la identificació d’errors lingüístics (com vocabulari especialitzat utilitzat incorrectament, diferències dialectals o errors sintàctics) i de contingut (com petites omissions, dobles sentits o informació que s’hagi mal interpretat), aquest serveix ofereix al client una garantia extra de què la qualitat de la traducció inicial és la desitjada.

Tenint en compte que aquest servei incrementa el cost final de la traducció, es recomana optar per aquest servei quan es tracti de documents de gran importància o en què un error pugui tenir conseqüències legals importants, com pot passar en l’àmbit mèdic, científic o legal.

El nostre equip està format per traductors especialitzats en àmbits tècnics, com ara enginyeria, arquitectura, software, etc. amb uns coneixements i experiència que són clau per garantir la precisió i correcció terminològica que aquest tipus de text necessita.

 • Manuals tècnics
 • Manuals d’usuari
 • Memòries i especificacions tècniques
 • Fitxes tècniques
 • Plànols
 • Protocols de processos i d’estudis
 • Documentació d’obra pública i civil
 • Informes previs i tècnics
 • Catàlegs
 • Documentació comercial
 • Pàgines web, aplicacions i ajudes en línia

A Lexic Language Solutions sempre intentem adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients. Si tens un projecte per al qual necessitis un servei no inclòs en aquest llistat, si us plau, contacta amb el nostre equip.

NECESSITES UN PRESSUPOST?
© Wordia International, S.L.