Àrea Clients / Col·laboradors

Política de privadesa

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de WORDIA INTERNATIONAL SL amb CIF B65926065 i domicili social situat al c/ SANTA TERESA 43 LOCAL 2 08850, GAVA (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment de la normativa vigent, WORDIA INTERNATIONAL SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

WORDIA INTERNATIONAL SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per això, WORDIA INTERNATIONAL SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè les dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@lexictranslations.com.

Us informem que podreu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: info@lexictranslations.com.

Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

L´enviament d´aquestes dades implica l´acceptació d´aquesta clàusula.

MDR is the new set of regulations governing the production and distribution of medical products in Europe. In this article, we tell you all about this new regulation.