Àrea Clients / Col·laboradors

Traducció i localització de productes sanitaris

Oferim serveis lingüístics de traducció i localització especialitzada per a empreses i fabricants de productes sanitaris

Què és un producte sanitari?

Els dispositius mèdics o productes sanitaris són tots aquells instruments, equips, implants i materials destinats al diagnòstic, prevenció i tractament de malalties en éssers humans. Aquests productes estan subjectes a una estricta normativa, que pot variar en funció del país on es comercialitzi el producte. A més grau de risc i més invasivitat, més crítica es torna l’adequació de la traducció.
A més grau de risc i més invasivitat, més crítica es torna l’adequació de la traducció.

Documents que traduïm relacionats amb productes sanitaris

Bé sigui per comercialitzar o per fabricar un producte sanitari en diferents països, és fonamental que els textos i documents relacionats siguin traduïts a l’idioma d’arribada.

Alguns documents que traduïm:

Qualitat garantida

En compliment de la norma UNE-EN ISO 17-100:2015, els nostres traductors experts al sector científic i tècnic garanteixen una traducció lliure d’errors, incoherències o inexactituds.

+60 combinacions
lingüístiques

+20 solucions
lingüístiques 

UNE-EN ISO 17-100:2015 serveis de traducció

Tipus de traduccions per a productes sanitaris

Garantim la qualitat exigida per les normatives europees als fabricants i distribuïdors de productes sanitaris i biotecnologia, empreses farmacèutiques i dermocosmètiques, així com a l’àmbit dels assaigs clínics i registres.

Ajudem les empreses de productes sanitaris i altres sectors de ciències de la vida a conquerir nous mercats traslladant els seus missatges principals a l’idioma del seu nou públic objectiu.

Facilitem el procés d’obtenció de patents a escala europea i mundial mitjançant els nostres serveis de traducció i localització especialitzats en productes sanitaris amb més de 60 combinacions lingüístiques disponibles.

Durant més de 15 anys de trajectòria, hem ofert solucions lingüístiques per a diferents àrees del sector mantenint-nos informats i actualitzats sobre els darrers avenços relatius a la indústria dels productes sanitaris a Europa i al món.

Descobreix els nostres darrers projectes de traducció per productes sanitaris:

Llegeix els nostres articles del blog per conèixer més sobre la traducció i localització de productes sanitaris

Necessites un pressupost?

MDR is the new set of regulations governing the production and distribution of medical products in Europe. In this article, we tell you all about this new regulation.