Àrea Clients / Col·laboradors

Serveis de traducció de recerca preclínica i assaigs clínics

Traduïm documents crucials per al progrés mèdic a nivell mundial.

Investigacions preclíniques

Traduïm documents científics relatius a la fase de recerca no clínica o preclínica d’un medicament en què s’assaja el compost escollit per avaluar la seguretat de la seva administració en humans i la seva activitat farmacològica.

Assaigs clínics

Donem suport a laboratoris i CRO a traduir tota la documentació necessària en el marc dels processos protocol·lars que es desenvolupen per testejar l’eficàcia, seguretat i qualitat de nous medicaments i fàrmacs, així com per comparar tractaments ja existents i determinar quin és més o menys beneficiós .

La importància de la traducció d'assaigs clínics

Els assaigs clínics estan regits per un protocol de recerca l’estructura i el contingut del qual s’ajusten a un model definit per llei, en el qual s’inclou obligatòriament una sèrie de dades, com el fàrmac experimental, l’objectiu principal, els criteris d’inclusió i exclusió dels pacients, entre d’altres.

La documentació clínica està destinada a lectors molt diversos, des d’experts fins a persones molt menys especialitzades. Per aquest motiu, és fonamental que els resultats clínics siguin equivalents des d’un punt de vista conceptual en els múltiples idiomes i cultures, ja que el més mínim error pot tenir greus conseqüències i fins i tot podria posar en risc la vida de les persones que se sotmeten a l’estudi.

Documents que traduïm

Els nostres redactors mèdics i equip de lingüistes, a més de tenir amplis coneixements de les llengües de partida i arribada, acrediten formació mèdica i científica, i són capaços de dur a terme traduccions rigoroses perquè dominen la terminologia i les particularitats del llenguatge dels assaigs clínics.

Algunos documentos que traducimos:

Qualitat garantida

D’acord al que estableix la norma UNE-EN ISO 17-100:2015 i altres directrius específiques, els nostres traductors experts en el sector mèdic garanteixen la qualitat dels nostres serveis lingüístics en generar textos lliures d’errors, incoherències o inexactituds.

+60 combinacions
lingüístiques

+20 solucions
lingüístiques

UNE-EN ISO 17-100:2015 serveis de traducció 

Validació lingüística als assaigs clínics

Procés clau que inclou passos com:

Després de més de 15 anys de trajectòria, seguim oferint solucions lingüístiques per a diferents àrees de les Ciències de la Salut, contribuint als avenços mèdics a Europa i arreu del món.

Traducció d'assajos clínics i investigació preclínica en múltiples àrees terapèutiques

Cáncer

Covid-19

Obesitat

Traumatología

Salut mental

Malalties cròniques

Malalties infeccioses

Altres

Necessites un pressupost?

MDR is the new set of regulations governing the production and distribution of medical products in Europe. In this article, we tell you all about this new regulation.