shutterstock_155136647

Lexic está certificada amb la norma de qualitat ISO 17100, norma europea específica per a serveis de traducció. Sotmetem tots els projectes a un procés estandarditzat que ens garanteix assolir els objectius de qualitat que ens hem marcat i que es resumeix en aquests 5 passos:

Pas 1 – Anàlisi prèvia per assignar els recursos òptims a cada projecte

Pas 2 – Traducció a càrrec d’un especialista amb experiència demostrada en cada matèria

Pas 3 – Un cop realitzada la traducció, revisió a càrrec d’un segon lingüista expert en cada àrea

Pas 4 – Edició de format a càrrec del nostre departament DTP

Pas 5 – Control de qualitat a càrrec del PM assignat a cada projecte

El gestor de projecte organitza i controla cada projecte de principi a fi, planifica les dates de lliurament i comprova que el projecte compleix els requisits de qualitat marcats. Així mateix, exerceix d’interlocutor únic per a tot allò que necessiti el client.