Nom *:

Cognoms *:

Correu electrònic *:

Telèfon:

Direcció:

Ciutat:

País:

Perfil professional:

Combinació lingüística (per a traductors, revisors i intèrprets):

Llengua d'origen Llengua de destinació

Camp d'especialitat (per a traductors, revisors i intèrprets):

Altres (especificar):

Adjuntar CV *:

Tarifa traducció::

Tarifa correcció:

Tarifa interpretación:

Traducció jurada (combinació lingüística):

Llengua d'origen Llengua de destinació

Eines TAO:

Altres (especificar):

Software DTP:

Altres (especificar):

(*) Camps obligatoris